16.10.2021
    -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
photo 225

 1,178 

Kunlik Ramazon oyi taqvimi (Buxoro viloyati uchun)

Og‘iz yopish duosi: “Navaytu an asuma sovma shahri ramazona minal fajri ilal mag‘ribi, xolisan lillahi ta’ala. Allohu akbar”

Og‘iz ochish duosi: “Allohumma laka sumtu va bika amantu va a’layka tavakkaltu va a’laa rizqika aftortu, fag‘firliy ma qoddamtu va maa axxortu”

Fikr bildirish

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •